indexmenow

Niniejsze informacje prawne zostały sporządzone w języku francuskim. Poniższe tłumaczenie poniższych informacji prawnych na inne języki może zawierać błędy w interpretacji, ponieważ zostały one przetłumaczone automatycznie. Dokładne teksty znajdują się w wersji francuskiej.

Informacje prawne i warunki

Poniższe warunki regulują wszelkie korzystanie z witryny textbulker.com.

Działanie strony

 • Firma: ASF COLLECTOR
 • RCS: 913 088 845 RCS Nicea
 • Adres: 21 Avenue Thiers, 06000, Nicea

Dyrektorem publikacji jest: Stefan Madaleno

Sprzedawca rozwiązania textBulker.com

Pośrednikiem wystawiającym fakturę za usługę (sprzedawca) jest firma Fastspring:

 • Firma: FastSpring
 • Adres: ulica Ogrodowa 801, Apartament 201, Santa Barbara, CA 93101, NAS
 • e-mail: [email protected]

Jako oficjalny sprzedawca FastSpring jest odpowiedzialny za pobieranie, składanie i odprowadzanie podatku od sprzedaży za pośrednictwem naszej platformy.

FastSpring oblicza podatki w czasie rzeczywistym na podstawie lokalizacji klientów i rodzaju kupowanych przez nich produktów. FastSpring automatycznie stosuje te podatki przy kasie, zgodnie z lokalnymi przepisami kraju klienta.  W przypadku jakichkolwiek zmian w rozliczeniach możesz skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną pod adresem: [email protected]. Systematycznie otrzymujesz faktury e-mailem, będą one również dostępne na Twoim koncie pod adresem: https://tool.textbulker.com/credits/buy

Zakwaterowanie

 • Firma: OVH
 • RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
 • Siedziba główna: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja
  OVH SAS jest spółką zależną OVH Groupe SA, spółki zarejestrowanej w Lille RCS pod numerem 537 407 926 z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

 

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z obsługą klienta na dwa sposoby:

 

Warunki korzystania

Akceptując te warunki, oświadczasz i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie tymi warunkami.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 latoraz że informacje podane podczas rejestracji na textbuler.com są dokładne, kompletne i uprawniają do korzystania z narzędzia. Jeśli rejestrujesz się na textbulker.com w imieniu korporacji lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych niniejszymi Warunkami; w takim przypadku terminy „ty”, „twój” lub podmioty stowarzyszone odnoszą się do tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych.

Jeśli nie masz takiego uprawnienia lub jeśli nie spełniasz tych warunków, musisz zrezygnować z warunków i korzystania z usługi textbulker.com.

1. OPIS USŁUGI I UŻYTKOWANIA

1.1 – „Usługa” textbulker.com to zautomatyzowana usługa edycji tekstu, która wykorzystuje semantykę i integrację różnych danych w celu zapewnienia wysokiej jakości tekstów. Proces pisania wykorzystuje tak zwaną sztuczną inteligencję (AI) o nazwie GPT3. Używamy tej sztucznej inteligencji z różnymi algorytmami do przetwarzania i integrowania różnych danych. Celem jest zapewnienie jak najbardziej jakościowego wyniku.

W naszych różnych algorytmach wykorzystujemy narzędzia firm trzecich lub dane z: GPT3, witryn sklasyfikowanych w Google oraz firm zarejestrowanych w Google Moja Firma. 

1.2 – „Usługa” textbulker.com, narzędzia, wtyczka WordPress i API są dostarczane na podstawie zakupionego pakietu; w tym całe oprogramowanie, dane, tekst i inne treści udostępnione za pośrednictwem witryny lub opracowane na textbulker.com. Te elementy również podlegają tym warunkom.

1.3 – textbulker.com dołoży wszelkich starań, aby usługa była dostępna zgodnie z obowiązującym planem usług, z wyjątkiem: planowanych przestojów lub niedostępności spowodowanej okolicznościami niezależnymi od nas.

1.4 – Nie ma gwarantowanego wskaźnika jakości tekstu. Wyniki zależą od kilku indywidualnych czynników i są związane ze sztuczną inteligencją, różnymi tematami, różnymi danymi i algorytmami.

1,5 – Dla każdej generacji liczba słów nie jest gwarantowana. Liczba słów jest zmienna w zależności od przedmiotów i różnych danych. Modyfikujemy również tekst dzięki naszym algorytmom, aby uniknąć powtórzeń i zapewnić Ci bardziej zoptymalizowany tekst. Należy jednak pamiętać, że liczba słów wynosi zwykle od 400 do 1300 słów dla każdej prośby o esej.

1.6 – Ogólnie rzecz biorąc, jeśli Twoje żądania nie są zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania, będziemy musieli podjąć surowe środki, takie jak zamknięcie Twojego konta bez powiadomienia.  Niektóre tematy są zabronione, w szczególności tematy dotyczące praktyk nielegalne i/lub szkodliwe: hazard, chwilówki, nielegalne substancje, rozwój broni, wojna, cyberprzestępczość, branże dla dorosłych, spam. 

1.7 – Zabraniamy również pisania tekstów zawierających następujące tematy: nękanie, przemoc, samookaleczanie, seksualność, polityka, spam, oszustwo, złośliwe oprogramowanie, wirusy.

1.8 – Możesz uzyskać dostęp do pisania tekstu bezpośrednio w interfejsie. Masz możliwość wyeksportowania swoich esejów w formacie CSV lub TXT. 

1.9 – Teksty są obecnie dostępne tylko w języku francuskim. Język angielski powinien być dostępny w lutym 2023 r.

1.11 – Ani rejestracja, ani konto textbulker.com nie są zbywalne.

2. PRYWATNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

2.1 – Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Ci odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych oraz danych osobowych użytkowników końcowych.  Zabezpieczenia te obejmują szyfrowanie danych podczas transmisji. 

2.2 – Serwis textbulker.com przechowuje teksty i Twoje dane bez ograniczeń czasowych pod warunkiem, że konto pozostaje aktywne. Jeśli konto jest nieaktywne po 2 latach, teksty zapisane na platformie mogą zostać usunięte. Dlatego zalecamy zapisanie dostępnych tekstów i danych.

2.3 – textbulker.com tworzy kopie zapasowe danych w regularnych odstępach czasu. Jeśli jednak dane zostaną utracone, textbulker.com dołoży wszelkich starań, aby zaradzić temu problemowi i/lub przywrócić sytuację istniejącą przed utratą danych. textbulker.com nie jest jednak do tego zobowiązany.

2.4 – Za pośrednictwem swojego konta klienta klient może w każdej chwili sprawdzić i zmodyfikować dane rejestracyjne oraz inne dane podane w ramach rejestracji (adres, dane kontaktowe itp.). Jednak adresu e-mail na textbulker.com nie można zmienić. Odpowiada identyfikatorowi konta i jest powiązany z systemem rozliczeniowym za pośrednictwem platformy Fastspring.

 

3. ROZLICZENIA, KREDYTY I ZMIANY PLANÓW I PŁATNOŚCI

3.1 – Usługa textbulker.com jest świadczona na zasadzie pay-per-use. Nie ma abonamentu. Każdy algorytm pisania tekstu ma swój koszt i jest określony z góry podczas tworzenia Twojego projektu.

3.2 – textbulker.com korzysta z usług pośrednika zewnętrznego fastspring.com do zarządzania przetwarzaniem kart kredytowych MASTERCARD, VISA i PAYPAL. Możesz zapoznać się z ogólnymi warunkami użytkowania i polityką prywatności tego pośrednika fastspring.com. Warunki te będą również zawsze przedstawiane w momencie dokonywania płatności.

3.5 – Pośrednik fastspring.com wystawia faktury za korzystanie z usługi za pośrednictwem bezpiecznej usługi online. FastSpring oblicza podatki w czasie rzeczywistym na podstawie lokalizacji klientów i rodzaju kupowanych przez nich produktów. FastSpring automatycznie stosuje te podatki przy kasie, zgodnie z lokalnymi przepisami kraju klienta. W przypadku jakichkolwiek zmian w rozliczeniach możesz skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną pod adresem: [email protected]. Na bieżąco będziesz otrzymywać faktury e-mailem, będą one również dostępne na Twoim koncie pod adresem: https://tool.textbulker.com/credits/buy

3.6 – Ceny naszych różnych pakietów są dostępne pod tym adresem https://textbulker.com/fr/#price i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

3.7 – Serwis nie korzysta z abonamentu. Z liczby kredytów możesz korzystać w dogodny dla siebie sposób, z miesiąca na miesiąc. Jednak ze względów rachunkowych całkowity czas trwania kredytów wynosi 2 lata.

 

4. ZMIANY I MODYFIKACJE

4.1 – textbulker.com zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez uprzedzenia treści lub lokalizacji strony oraz niniejszych ogólnych warunków. Jakiekolwiek korzystanie ze strony lub zamówienia po zmianie warunków ogólnych oznacza akceptację tych zmian przez każdego użytkownika. Najnowsza i aktualna wersja ogólnych warunków będzie zawsze dostępna pod następującym adresem https://textbulker.com/fr/mentions-legales/.

Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. textbulker.com może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi będą podlegać ogólnym warunkom niniejszej umowy.

4.2 – Jeśli klient nie sprzeciwi się lub nie wypowie umowy w ciągu jednego miesiąca, jego postawa zostanie uznana za zgodę na nowe OWS, które zaczną obowiązywać z końcem okresu określonego przez textbulker.com. W przypadku sprzeciwu Klienta textbulker.com jest upoważniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 

5. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY I POLITYKA ZWROTU PIENIĘDZY

5.1 – Charakter Usług świadczonych wraz z przetwarzaniem zadania pisania tekstu nie daje prawa do odstąpienia od umowy. Umowa zostaje zatem ostatecznie zawarta, gdy tylko klient złoży pisemne żądanie zgodnie z metodami określonymi w niniejszych OWH. Istnieje jednak możliwość anulowania próśb redakcyjnych, które nie są jeszcze przetwarzane przez textbulker.com. Następnie zostaniesz automatycznie zwrócony na saldo kredytowe.

 

6. ODMOWA USŁUGI

6.1 – Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, anulowania lub zawieszenia usługi według własnego uznania i bez uzasadnienia. Otrzymasz jednak zwrot wartości liczby kredytów pozostałych na koncie.

 

7. OŚWIADCZENIE

7.1 – textbulker.com nie ponosi odpowiedzialności za przestoje systemu, awarie lub utratę danych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek z góry oszacowane zyski, jakie klient osiągnąłby, gdyby usługa textbulker.com działała.

7.2Korzystasz z textbulker.com, danych i tekstów na własne ryzyko. Rzeczywiście, niektóre teksty mogą zawierać nieprawidłowe lub niedokładne informacje. Nawet jeśli jakość pisania jest niesamowita, mogą wystąpić błędy lub anomalie. Dlatego zdecydowanie zalecamy systematyczne sprawdzanie tekstów pisanych iw razie potrzeby wprowadzanie poprawek. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za teksty napisane przez sztuczną inteligencję, które mogłyby spowodować ewentualne szkody. Jesteś odpowiedzialny za publikowane treści.

 

Nieprzestrzeganie warunków ogólnych spowoduje automatyczną dezaktywację danego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta, bez powiadomienia, z dowolnego powodu, bez zwrotu kosztów, np textbulker.com Usłysz to.